ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Λ.Ι.Κ.Ο.Κ. 2015

Posted in: ΝΕΑ
Tags:

Αγαπητοί φίλοι
Σας επισυνάπτεται το πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της Λέσχης Ιστορικών & Κλασσικών Οχημάτων Κύπρου και του Μουσείου Ιστορικού & Κλασσικού Αυτοκινήτου για το 2015.
Πριν από κάθε εκδήλωση και δραστηριότητα, θα ενημερώνεστε με περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Λ.Ι.Κ.Ο.Κ.

PROGRAMMME-2015 new 15042015

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options